ഭാഷ

ഹോം>ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ
  • കമ്പനി പേര്:ഡോഗ്ഗുവൻ സോപ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോ., ലിമിറ്റഡ്
  • Tel: 86-0769-81812518
  • Fax:86-0769-81812538
  • E-mail: info@sophpower.com
  • കമ്പനി വിലാസം:F/2, ബ്ലഡിജി എ, നഗര വ്യാവസായിക മേഖല., ഷിജിയെ , ടോൺകൂാൻ,ഗുവാങ്‌ഡോംഗ്

മെനു